Steder

Marka har en uendelig lang rekke med steder det er verdt å besøke, helt avhengig av hvilke preferanser man har.

Plasser (som i gårder, setrer, nedlagte plasser, etc.)

Byflakseter
Grevehytta

Vann

Otertjerna

Topper

Oppkuven
Kolleren
Heikampen

Attraksjoner (naturfenomener slik som Mørkgånga, huler, etc.)

Gamla
Haukerenna
Det store vanntyveriet
Ringsmyrane/Sjuguttmyra
Puttmyrene
Langlidammen
Otertjernsveien/Stuteskallveien

Eksempel på kart