Vann

Otertjerna
Lillevann
De tre tryvanna: Skomakertjern, Store Tryvannet og Lille Tryvannet. Idrettslaget TRY har sitt navn herfra, der «try» er gammelt for tallet tre.
Lortkulp nord for Tryvanna
Blankvann
Kobberhaugtjern
Mysublanda
Haklokroktjern har mange idylliske kvaliteter, men mest interessant med dette er det at det er Nordmarkas største uoppdemmede vann. Dette lille vannet ville altså vært Nordmarkas største dersom ingen andre vann hadde vært oppdemt.
Migartjern
Øyangen
Skarvvatnet, Pershusvatnet og Finntjern
Aklangen og Katnosa
Hesteskovatnet
Grasdalsputten
Kollerputtane
Grimstjernet
Nepptjern