Plasser

Plasser kan være gårder, setrer og hytter, enten de er i drift eller nedlagt.

Høgkasthytta / Taubanehytta
Byflakseter
Grevehytta

Langebru https://www.skiforeningen.no/utimarka/omrader/krokskogen-hole/steder/langebru/ og https://www.yumpu.com/no/document/read/20176932/bind-5-hole-kommune/762