Plasser

Plasser kan være gårder, setrer og hytter, enten de er i drift eller nedlagt.

Høgkasthytta / Taubanehytta, denne svært avsidesliggende hytta høyt oppe i dalsiden langt inne i Langlia nord for Sørkedalen.

By-Flaksetra er en av Oslomarkas aller vestligste setre, med sin luftige plassering helt vest på Krokskogens tak. Du kommer dit ved å følge blåstien fra Klokkerbråtan ovenfor Tyrifjorden og besøke Manaskardet, Gjertrussen og Bleu-steinen på veien. Fremstår som lite brukt, men greit vedlikeholdt i dag.
Grevehytta

Langebru er nevnt fordi familien hadde sin seterdrift her i gamle dager, noe som er omtalt både hos Skiforeningen og andre steder.