Kart

Kartet viser Markagrensen slik den er definert i Markaloven. Det er dette, og ofte også tilstøtende skogområder, vi kaller Marka. Under kartet finner du skisse fra Wikipedia som illustrerer de forskjellige områdene i Marka.

Etter Markaloven er Marka delt inn i følgende områder.

Oslomarka.png

Vardåsen ligger mellom Vestmarka og Kjekstadmarka.