Marka, baby! 😍


En hyllest til Oslomarka

Oslomarka

Oslomarka

Hva ser du pÄ bildene?

Fra venstre til hÞyre ser du pÄ klarvÊrsdager BÊrumsmarka med TjÊregravshÞgda som hÞyeste punkt. Bak BÊrumsmarka ligger Finnemarka nord for Drammen, bak der igjen titter Hardangervidda opp og pÄ klarvÊrsdager ser man Gaustatoppen. Videre mot hÞyre ligger VidvangshÞgda, det hÞyeste punktet i BÊrum kommune og grense mellom Oslo, Ringerike og BÊrum. Norefjell i bakgrunnen. MÞrkreiÄsen, det hÞyeste punktet i Hole kommune pÄ grensen til Ringerike. SÞttjernberget og Kjerkeberget. GrÄberghaugen og BrennÄsen. Sist, men ikke minst, ser du Oppkuven-massivet til hÞyre. Foran BÊrumsmarka gÄr SÞrkedalen. Fra SÞrkedalen og mot hÞyre gÄr Langlia. I forhgrunnen helt til hÞyre ligger RÞdkleivhaugen. Det Þverste bildet er tatt med et annet kamera og er et utsnitt av det nederste bildet. Bildene er tatt i retning nord-vest fra Voksenkollen pÄ toppen av VoksenÄsen i Oslo, ca. 470 meter over havet. Det Þverste bildet oppdateres hvert 5. minutt og det nederste hvert minutt nÄr det er lyst.

VÊret i gÄr

 

Hva er Marka?

Marka er, i fĂžlge Wikipedia:

[...] navnet pĂ„ de skogkledde og kuperte omrĂ„dene som omgir Oslo. Oslomarka, slik den er definert i markaloven (lov om naturomrĂ„der i Oslo og nĂŠrliggende kommuner) ligger i Oslo og 16 kommuner i Viken. Oslo har ca. 310 kmÂČ tilhĂžrende Marka innenfor sine grenser. Viken har ca. 1400 kmÂČ, fordelt pĂ„ kommunene Asker, BĂŠrum, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, LillestrĂžm, LĂžrenskog, RĂŠlingen, Enebakk, Nordre Follo, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og HobĂžl kommuner. Til sammen utgjĂžr Marka ca. 1700 kmÂČ.

Til sammen er det elleve omrÄder som utgjÞr Marka, herunder Nordmarka, Krokskogen, BÊrumsmarka, Vestmarka, VardÄsen, Kjekstadmarka, RomeriksÄsen, Lillomarka, GjellerÄsen, Østmarka og SÞrmarka. OmrÄdene er vernet gjennom egen lov «Lov om naturomrÄder i Oslo og nÊrliggende kommuner», populÊrt kalt markaloven. OmrÄdene omfattet av markaloven er tilsammen ca. 1700 kvadratkilometer, det vil si ca. halvparten av Hardangervidda nasjonalpark som er Norges stÞrste nasjonalpark.

En fjerdedel av Norges befolkning har Marka som nÊrmeste stÞrre rekreasjonsomrÄde. Vern av omrÄdene er viktig for Ä sikre befolkningen tilgang til store, sammenhengende skogomrÄder nÊr der de bor, samt Ä ta vare pÄ kulturmiljÞ med kulturminner og sÄkalte eventyrskoger, det vil si urÞrt skog med lite eller ingen inngrep og forekomster av truede plante- og dyrearter.

Ordet Marka har flere betydninger. I denne sammenheng stammer de mest relevante fra norrÞnt av fra 'mǫrk' som er skog eller 'grensemark', eller av 'utmark' i form av skog.

Et nettsted av Martin Koksrud Bekkelund.